Objednávky/Orders

Kalendář POEZIE KRAJINY 2023 / LIBOR ŠTĚRBA
 
Formát kalendáře: 47 x 34,5 cm, 14 listů
(titul, měsíce, zadní strana s náhledy a popisem)
   

Hromadné firemní objednávky (nad 10 ks)
Základní cena pro firemní odběratele je 240,- Kč
Ke kalendáři lze objednat tašku na míru
z průhledného polypropylenu: 12,- Kč/ks.
Prostor pro dotisk loga: 5 x 47 cm
Při vyšších počtech objednaných kusů poskytujeme
slevu a cena je domluvena individuálně.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
Objednávky a dotazy na telefonu: +420 776 639 444, 
na mailu: libor@sterbaphotography.com
nebo zde vpravo ve formuláři.

  
Kusové objednávky / jednotlivci
Kalendář bude možno zakoupit v pražských
obchodech Knihkupectví Academia (Václavské nám. 34)
a Foto Škoda (Vodičkova 37) od poloviny listopadu
za konečnou cenu 319,- Kč (vč DPH.)
Kalendář lze zaslat i přes Zásilkovnou,
cena je pak 299,- Kč + balné a poštovné
(cca 450 Kč vč. DPH).   

 
V případě kusových objednávek prosím objednejte
kalendář přes zde uvedený formulář. Budete tak
mít jistotou, že kalendář bude pro Vás rezervovaný
(pro maloobchod je nabídka kalendářů omezená).

  
Kalendáře je třeba objednat
nejpozději do 4. 11. 2022

 

 

 

 


Calendar LANDSCAPE POETRY 2022 / LIBOR ŠTĚRBA

Calendar size: 47 x 34,5 cm, 14 sheets

(title, months, back side with thumbnails and description)

 

Bulk corporate orders (over 10 pcs)

Basic price for corporate customers is 240,- CZK

A customized bag can be ordered for the calendar made of transparent polypropylene: 12- CZK/pc.

Space for logo reprinting: 5 x 47 cm

For larger numbers of ordered pieces we provide discount and the price is agreed individually.

Prices are without VAT.

 

Orders and inquiries by phone: +420 776 639 444,

e-mail: libor@sterbaphotography.com

or here on the right side in the form.

 

Piece orders / individuals:

The calendar will be available for purchase in Prague's Academia Bookstore (34 Wenceslas Square) and Foto Škoda (37 Vodičkova Street) from mid-November for a final price of CZK 319,- (incl. VAT).

The calendar can also be sent by mail Zásilkovna,
the price is CZK 299,-  + packing and postage

(approx. CZK 450,- incl. VAT).  

In the case of piece orders, please order the calendar
via here form. You will be sure that the calendar will
be reserved for you (there is a limited supply
of calendars for retail).

 

Calendars must be ordered
by 4th November 2022 at the latest

 

 

 

 

Jméno/Name *
Firma/Company
Email *
Telefon/Phone *
Váše zpráva - objednávka/Your message – order