KALENDÁŘ PUTOVÁNÍ ČESKOU KRAJINOU 2021 LIBORA ŠTĚRBY

(formát 50 x 42 cm) 

Mé fotografie vznikají z touhy.  Z touhy po zachycení harmonie, vyvolané určitým uspořádáním tvarů, stínů, světel a barvy. Pravidla jejího vzniku jsou záhadná a zahalená tajemstvím, její spatření však vyvolává radost a naplnění. Ale harmonie je velice plachá, stačí malý posun polohy oka, změna síly dopadajícího světla, jiný tvar kmene stromu – a její síla mizí a s ní i náhle nalezená radost. Touha po zachycení těchto průhledů do světa krásy mě provází celý život, dává mi hluboký smysl. Je pro mě důkazem, že za naším běžným viděným světem je meta-svět, o němž můžeme něco jen tušit, jeho řád však určuje běh našich dní a životů. Možnost vztahovat se k tomuto světu přes hledáček fotoaparátu vnímám jako dar, za nějž nelze dost poděkovat.

Archiv vydaných kalendářů - Libor Šterba